firestore

FIRESTORE SHOP

МАГАЗИН ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

Онлайн магазинът www.firestore.bg  е създаден  за  улеснение при избора и покупката  на различни видове прахови, водни, водопенни и CO2 пожарогасители. Тук ще откриете широка гама от противопожарна техникa, която включва: шлангове, струйници, пожарни кранове, съединители, променители, пожарни касети, противопожарни одеала, гасителни вещества и средства за защита до необходимите за всеки обект евакуационно осветление и указателни знаци. За потребителите, които имат нужда от пожароизвестителна техника има на разположение не малкък брой контролни панели и пожароизвестителни датчици.

FIRESTORE предлага проектиране, консултации и превенция по пожарна и аварийна безопасност, пожарогасене, аварийно спасяване, сервизно техническо обслужване на системи за пожарна безопасност и подръчни противопожарни уреди и съоръжения.
Тук ще откриете кратко описание на продуктите, съчетано със снимков материал, технически характериситики и паспорти, класифицирани по категории.
http://www.youtube.com/watch?v=WJgWfrz5e7U

http://www.firestore.bg/

Leave a Reply